Özel Hatay Doğuş Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

 

Birimimiz, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını benimser ve uygular. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenler, öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütür.

Programımız öğrencinin:

  • Kendini tanıması ve ifade etmesi
  • Öz disiplin geliştirmesi
  • Etkin çalışma alışkanlıkları kazanması
  • Hedef belirlemesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi.

Amaçlarını içermekte olup her sınıf düzeyinin kendine özgü zorluk ve önemi de öğrenciye kavratılarak daha sistemli, bilinçli ve etkili yol göstericilik hizmeti verir.

 

Öğrenci Merkezli Çalışmalar:

 Çalışmalarımızın asıl odaklarından en önemlisi elbette öğrencilerimizdir…

Üniversiteye Girişte Sınav Sistemi, Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Motivasyon, Sınav Kaygısı, Ders/Alan Seçimi gibi Eğitsel seminerler yanı sıra Akademik Benlik, Çalışma Davranışı, Kendini Değerlendirme vb. Rehberlik Envanterleri uygulanarak öğrencinin kendisini tanımasına ve geliştirmesine rehberlik eder.

Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardımcı olmak adına Mesleki Olgunluk Testi, Kariyer Günleri düzenlenerek Alanında uzman kişiler ile öğrencileri buluşturmak diğer önemli çalışmalarımız arasındadır.

Bireysel Çalışma ve Takip Programları, Sınav Analizleri, Etüt Programlamaları ile akademik başarının arttırılması önemli faaliyet alanlarımızdan birisidir. Yine öğrencinin başarısının düşmesine yol açan Yanlış Çalışma Alışkanlıkları, Sınav Kaygısı, Teknoloji Bağımlılığı gibi konularda da gerekli çalışmalar profesyonelce planlanıp öğrenciye dönüş sağlanmaktadır.

 

Veli Eğitim Seminerleri:

 Okulun sadece öğrenciyi değil Öğretmenler, Aile ve Öğrencinin yakın çevresini kapsaması gerektiği bilinci ile 9. Sınıfın Önemi, Okul-Aile-Öğrenci İletişiminin Başarıda ki Rolü, Ergenlik Dönemi Özellikleri, Sınava Hazırlanan Öğrenciye Yaklaşımlar vb. konularda eğitici seminerler planlanarak veli bilgilendirmeler yapılır.

Öğrencilerimiz, yapılan bireysel görüşmeler ve çeşitli rehberlik etkinlikleri ile etkin iletişim kurma, karar verme, problem ve çatışma çözme gibi becerileri geliştirirler.


Öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri gerçekleştirmenin yanı sıra onların gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda, uzmanların davet edildiği öğrenci ve veli eğitim seminerleri düzenlenir.

 

 

        Rehber Öğretmen                                                                                        Rehber Öğretmen

     Nihan AKKILIÇ KARA                                                                                      Ozan ERASLAN